Kantel je scherm om
DefMag te bekijken.

Loading...

Terug Activeer navigatie
Activeer navigatie
‘Als wij om hulp worden gevraagd, is er echt wat aan de hand.’

In 2012 richtte Defensie het Grondgebonden Luchtverdedigingscommando op: het DGLC. Deze eenheid van Land- en Luchtmachtmilitairen beschermt objecten, eenheden en gebieden tegen eventuele dreigingen vanuit de lucht. In gesprek met twee goed op elkaar ingespeelde officieren van het DGLC: Majoor Wesley (Landmacht) en Kapitein Jan-Willem (Luchtmacht).

Waarom bestaat het DGLC uit Land- én Luchtmachters?

Jan-Willem: ‘Het DGLC is een samenvoeging van twee eenheden die nu niet meer bestaan: de Groep Geleide Wapens van de Luchtmacht en het Commando Luchtdoelartillerie van de Landmacht.’

Wesley: ‘Die verschillende eenheden beschikten allebei over geavanceerde wapen- en radarsystemen. Bij het DGLC komen die systemen nu allemaal samen en daardoor kunnen we krachtiger optreden tegen luchtdreigingen zoals ballistische raketten, (on)bemande vliegtuigen en helikopters, inclusief ingezette bewapening.’

Over wapensystemen gesproken: kunnen jullie iets vertellen over het materieel waarmee jullie werken?

Jan-Willem: ‘We hebben veel verschillende sensoren (radar; optisch en akoestisch), afvuursystemen, raketten, voertuigen en informatie- en communicatiesystemen. Qua wapensystemen beschikt het DGLC onder meer over het Army Groundbased Air Defense System, een mobiel luchtverdedigingssysteem, én natuurlijk over meerdere Patriot-units.’

Wesley: ‘Het Patriot-luchtverdedigingssysteem kan vliegtuigen en helikopters, maar bijvoorbeeld ook hele snelle raketten uitschakelen. Het is een omvangrijk wapensysteem: één Patriot fire unit bestaat uit een vuurleidingscentrale, een radarset, raketten en meerdere launching stations. Wij werken hier met de meest geavanceerde Patriot-configuratie ter wereld.’

Jan-Willem: ‘Toen ik net klaar was met mijn opleiding tot Tactical Control Officer ben ik mee geweest naar een live firing van Patriot-raketten in Kreta. Daar heb je een schietterrein voor luchtverdedigingssystemen waar regelmatig eenheden oefenen en schieten. Het was heel gaaf om het wapensysteem waar je zoveel mee werkt ook daadwerkelijk in actie te zien.’

In welke situaties wordt het DGLC ingezet?

Wesley: ‘Over het algemeen is er echt wat aan de hand als wij worden ingeschakeld. Het DGLC heeft bijvoorbeeld van 2013 tot 2015 met het Patriot-systeem de grote Turkse stad Adana beschermd tegen de dreiging van raketten die afgevuurd konden worden vanuit Syrië.’

Jan-Willem: ‘Maar ook in Nederland springen we vaak bij. Zo leverde het DGLC in 2014 luchtverdediging tijdens de Nucleaire Veiligheidstop in Den Haag. Dat was de grootste top ooit in Nederland gehouden. De twee dagen verliepen soepel en we werkten hecht samen met de politie en andere eenheden.’

Werken jullie ook vaak persoonlijk met elkaar?

Wesley: ‘Ik ben hoofd van de Afdeling Opleidingen en daarmee verantwoordelijk voor de scholing van alle luchtverdedigers bij het DGLC.’

Jan Willem: ‘En ik ben verantwoordelijk voor de operationele inzetbaarheid van alle eenheden binnen het DGLC. Daar komt een groot stuk opleiding en training bij kijken en dan krijg ik onder anderen te maken met Wesley. Sowieso hebben we hier een hechte officiersgemeenschap; iedereen kent elkaar van vorige en huidige functies.’

Hoe ziet de nabije toekomst van het DGLC eruit?

Jan-Willem: ‘Onlangs heeft het kabinet besloten dat er versneld geld naar het DGLC gaat voor technologische vernieuwing. Zo wordt er momenteel onderzoek gedaan naar een radar met een uitzonderlijk groot bereik die een eventuele dreiging heel specifiek kan herkennen. Deze radar zou bijvoorbeeld een golfbal van een granaat kunnen onderscheiden.’

Wesley: ‘Na jaren van bezuinigingen is het nu tijd voor positieve berichten. We richten ons met goede moed op de toekomst, maar proberen daarbij niets te overhaasten. Krimpen gaat snel, groeien kost tijd.’

Leuk artikel? Lees hier meer over gevechtsfuncties bij Defensie.
Vorig artikel Volgend artikel